Den politiske aftale

Uvildig udredning af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan

Den politiske aftale om den uvildige udredning blev indgået den 25. maj 2016.

Aftalen indeholder bl.a.:

  • En beskrivelse af hvad udredningen skal omfatte
  • Kommissorium for udredningen
  • Retningslinjer for adgangen til og brug af materiale hos danske myndigheder

Se den politiske aftale (pdf)