Uvildig udredning af Danmarks militære engagement – Københavns Universitet

Formidling

Udredningen af af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan formidles bredt til forskellige medier og i diverse fora.

Læs mere

Uvildig udredning

af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan

Den 25. maj 2016 indgik et flertal i Folketinget en aftale om at iværksætte en uvildig udredning af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan med henblik på at kortlægge baggrunden for de politiske beslutninger om dansk deltagelse og sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden.

Se den politiske aftale.

Efter indstilling fra Rektorkollegiet under Danske Universiteter udpegede udenrigsminister Kristian Jensen den 15. november 2016 to eksperter fra Københavns Universitet til at lede udredningen:

Rasmus Mariager, lektor (forskningsleder) og faghistoriker
Anders Wivel, professor (viceforskningsleder) og politolog med speciale i militære studier.

Se Udenrigsministeriets pressemeddelelse.