Uvildig udredning

af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan

Den 25. maj 2016 indgik et flertal i Folketinget en aftale om at iværksætte en uvildig udredning af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan med henblik på at kortlægge baggrunden for de politiske beslutninger om dansk deltagelse og sikre en retvisende beskrivelse og læring for eftertiden.

Udredningen er netop offentliggjort og kan downloades som pdf nedenfor:

Download også:

Forskernes PowerPoint-præsentation med hovedkonklusioner og anbefalinger (pdf)

Presseark med de tre hovedpointer (pdf)

Download Bind 1-4 - Hvorfor gik Danmark i krig?

Forside af Bind 1 - Hvorfor gik Danmark i krig?Download:
Bind 1 - Hvorfor gik Danmark i krig? (pdf)

Forside af Bind 2 - Hvorfor gik Danmark i krig? Download:
Bind 2 - Hvorfor gik Danmark i krig? - Kosovo og Afghanistan (pdf)

Forside af Bind 3 - Hvorfor gik Danmark i krig? Download:
Bind 3 - Hvorfor gik Danmark i krig? - Irak og tværgående analyser (pdf)

Forside af Bind 4 - Hvorfor gik Danmark i krig? Download:
Bind 4 - Hvorfor gik Danmark i krig? - kilder 
(pdf)

Den trykte udgave

Den trykte udgave af udredningen kan bestilles hos Rosendahls Lager og Logistik, tlf. 43 63 23 00, e-mail: distribution@rosendahls.dk. Udredningen, der offentliggøres i fire bind, koster 350 kr. plus forsendelse.

Kontakt

Rasmus Mariager
Forskningsleder, Lektor, ph.d. & dr. phil.
Saxo-Instituttet, Københavns Universitet
E-mail: rmariager@hum.ku.dk 
Tlf. 51299606

Anders Wivel
Viceforskningsleder, Professor (MSO), ph.d.
Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
E-mail: aw@ifs.ku.dk 
Tlf. 31727081